آهـــــــــــــــــای مسلمـــــــــــــــــــانان

هر روز هر روز هر روز ...

جنگ، نفاق،کشت و کشتار، اشک و خون و ...

تا کی؟!

تا کی باید مسلمان را به جان برادر مسلمانش بیندازند؟ تا کی باید مسلمانان اسیر حیله های تاریخ گذشته دشمنان صهیونیست شان باشند؟ تا کی جنگ و نفاق و برادر کُشی؟ تا کی باید بر سر قدرت های پوشالی، خون ها ریخته شود؟ تا کی باید صبر کرد برای تشکیل اُمت واحد اسلامی؟

افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه، لیبی، مصر، لبنان و ...

 

آیا زمان آن نرسیده که چشم های مان را باز کنیم و تحت رهبری واحد با توکل بر خدا به مبارزه با دشمن مشترکمان برخیزیم؟ 

به خودمان بیاییم...

تا کی؟

 

منبع:قصه های چادر سیاه

پیشنهاد می کنم:

هذا یوم الجمعه-بهار نانج

+پیام خون مصریان برای ایرانیان - نماینده

++آغاز چهارمین دوره طرح اربعین خودسازی:اول شهریور ماه

+++مقصر؟-قافله

++++انفجار در تهران؟!!-خاطرات و نظرات یک ایرانی ساکن لبنان

+++++فدائیان کدام جبهه؟!-بهار نارنج

/ 0 نظر / 22 بازدید