یادداشت

فردا امتحان آخرمه. کلیات فلسفه اسلامی. کتاب دوستم رو گرفتم و همانطور که از روش می خونم هر از گاهی هم به یادداشتها و خلاصه نویسی های پراکنده اش در گوشه کناره های کتاب نگاهی می اندازم که چشمم می خورد به این جمله « عمو جون مابقی هم هویج بودن؟» 

صاحب اثر خودش بیاید توضیح بدهدنیشخند

/ 6 نظر / 8 بازدید

چه صاخب خلاقی[چشمک] یاد کلاسای دانشگاه بخیر، همین نوشته کوتاه کلی خاطره رو تو ذهن من زنده کرد[نیشخند] امیدوارم امتحان خوب و آسونی پیش رو داشته باشی[پلک]

پخموله بانو

بالاخره مشخص نشد منظورش چی بود؟؟! دختر بشین سر درس و مشقت. تو امتحانا بیشتر آپ میکنی! نصیحت یک فارغ التحصیل[نیشخند]

صاحب اثر

از اینکه ابزار شادی دوستان رو فراهم کردم خوشحالم . نقدی بود به جملات قبلی کتاب. اگه تصویر محدوده بیشتری رو نشون میداد میشد اطلاعات بیشتری دریافت کرد.

صاحب اثر

با تشکر از دوست عزیزم هوران. بعد از رجوع و مشاهده صفحه مورد نظر دریافتم که حاشیه مذکور اشارتی است بر تقسیمات 4گانه شیخ اشراق . آخر هرچه گشتم اثری از نام چاکر در میان دسته جات جنابشان نیافتمی . میگذارم به حساب تاخر زمانی ظهور این بنده کمترین . البته اگر کمی مراتب ایشان والاتر میبود قطعا شق 5جمی به تقسیماتشان می افزودندی و در صدرش نام اینجانب را درج می نمودندی.......