طرح گل وسط سیب

آفریدگار ما بسیار بسیار هنرمند است

دانه های سیب را جوری کنار هم چیده که وقتی آن را ازعرض برش میدهی

شکل گل می گیردقلب

 

/ 0 نظر / 8 بازدید