گلبرگ بیست و دوم

خدایا هر کس وارد روز می شود به چیزی غیر از تو، اعتماد و یا امیدی دارد، ولی من به هر روزی که وارد می شوم، تنها تکیه گاه و اعتماد و امیدم در تمام برنامه های زندگی ام تو هستی، بنابراین در همه ی مسائل ام آنچه عاقبت به خیریش از همه فرخنده تر است آن را بر من برآورده ساز، و با مهربانی و رحمتت از گمراهی هایی که حوادث و گرفتاری ها برایم ایجاد می کند نجاتم ده.

به حق مهربانی و رحمتت ای بخشنده ترین بخشندگان.

دعای 54 - صحیفه سجادیه

+ الحق که باید دعا کردن را از امام سجاد(ع) آموخت.

/ 1 نظر / 37 بازدید