مقنعه ی نماز

چند بار دیده بود دختر کوچولویش چادر نماز سفید ِ گلدارش را یواشکی از سر سجاده اش بر می دارد، با زحمت سرش می کند، بعد می رود پیش عروسک هایش تا با آنها خاله بازی کند. تصمیم گرفت برای دخترش چادر تهیه کند. قد ِ دخترش به اندازه ی مقنعه ی نمازش بود. زن با دقت دَرز مقنعه ی نمازش را شکافت. از آن به بعد، دختر صاحب چادری قدِ خودش شد. عطر خوش آن چادر هیچوقت از خاطر دخترک فراموش نشد.

بازتاب ها:

+ پاونا سنگری ها

  
نويسنده : هوران ; ساعت ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱٩